Green Gobbler avløpsrens 3-pk

Varenr.: 9057169

50,00/stk
  • Green Gobbler er en avløpsrens som løser opp tette avløp i toalett, vask, badekar og dusj
  • Det kan oppløse fett, hår, papir, matolje, såperester og organiske materialer
  • Er 100% biologisk nedbrytbart og skader ikke miljøet
  • Enkel å bruke: Green Gobbler er i avmålte doseringsposer, som helles i tette avløp, lar den virke og skylles med varmt vann
  • Det er 3 stk. i en pakke

Green Gobbler avløpsrens 

Green Gobbler er en avløpsrens som oppløser selv de mest sta avløpsstop. Det kan løse opp fett, hår, papir, matolje, såperester, organiske materialer som har stoppet avløpet. Green Gobbler er 100% biologisk nedbrytbart og skader ikke miljøet, så du kan bruke den med god samvittighet. Green Gobbler kan også brukes til forebygging og anbefales å bruke hver måned.

Green Gobbler er fri for fosfat og inneholder ingen flyktige organiske forbindelser (VoC), oljeløsninger, klor, fluor, etoksylater, fargestoffer, syntetiske dufter, blekemidler eller organiske forbindelser. Det er derfor ingen gift i avløpet.

Kan brukes i alle avløp: toaletter, vasker, badekar og dusjer.

Enkel å bruke

Det er enkelt å bruke Green Gobbler, som er i avmålte doseringsposer som passer til en anvendelse. På denne måten unngår du å måle, væskestenk og giftig røyk. Slik bruker du Green Gobbler:

  • Klipp opp pakken og hell hele innholdet i avløpet
  • Tilsett en liten mengde varmt vann - akkurat nok til å sikre at det ikke er overflødig pulver på overflaten
  • La den stå i 15-30 minutter og skyll deretter med store mengder varmt vann

Hvis den fremdeles er stoppet, gjenta behandlingen og la den stå over natten, og skyll den med varmt vann. Jo varmere vannet er, desto bedre blir resultatene. På toaletter anbefales det å bruke 2 pakker, som skal virke over natten.

Det er 3 stk. i en pakke.

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

 

Fare

H318 Gir alvorlig øyeskade.

P280: Bruk vernehansker / øyevern. P305 + P351 + P338 + P310: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. Ring et GIFTSENTER / lege umiddelbart. For detaljhandel salg, legg til følgende P-setninger på etiketten: P101: Hvis medisinsk råd er nødvendig, ha beholder eller etikett. P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.

Green Gobbler_LOGO.jpg