Slik lager du en bålplass

3-2-1-fix!

I denne videoen viser vi deg hvordan du enkelt kan lage en hyggelig bålplass med belegningsstein i hagen.

Men først så må du finne et egnet sted til bålstedet ditt. Det er nemlig flere faktorer som spiller inn når du skal lage en bålplass i hagen.

Sikkerhetsavstand

Ved små bål (under 120 cm i diameter) gjelder følgende regler (se kilder):

  • 10 meter fra bygninger med hardt tak.
  • 15 meter fra bygninger med lettantennelig tak (f.eks. stråtak), samt andre lettantennelige materialer.
  • Hvis vinden øker (5,5-7,9 m/s) skal avstandene fordobles.

Velegnede typer stein

Porøs sten og granittsten er ikke varmesikre, og derfor skal du sørge for å bygge bålplassen din av hardere steintyper eller betongstein.

Materialliste

1: Planlegging av bålplassen

Start med å beslutte hvor sentrum av bålplassen skal være, og marker med en påle. Bind snoren fast mellom pålen og kantskjæreren, så du kan skjære en rund sirkel.

Mål for størrelsen på bålstedet

Mål for størrelsen på bålstedet

2: Utgraving av hull

Deretter graver du hullet med en dybde på ca. 15 cm.

Utgraving av bålstedet - 15 cm i dybden

Utgraving av bålstedet - 15 cm i dybden

3: Støpemix

Nederst i hullet legger du et lag med støpemix på ca. 10-12 cm, som du stamper grundig. Har du ikke en stamper kan du lage din egen ministamper med en slegge, et brett, ståltråd og noen skruer.

 

Guiden fortsetter lenger ned.

Stabil støpeblanding legges som bærelag under bålstedet

Stabil støpeblanding legges som bærelag under bålstedet

4: Steinmel

Ovenpå støpemixen legger du et lag steinmel (sand) på ca. 1 ½ cm. Bruk vateret ditt eller et brett til å jevne ut sanden.

Settesand legges som settelag før heller/belegningsstein

Settesand legges som settelag før heller/belegningsstein

5: Legg steinene

Nå skal steinene legges. Start med den innerste sirkelen og beveg deg ut mot kanten. Husk at det skal være plass til selve bålet, så legg steinene i en radius på ca. 25-30 cm fra midten. Det er en god idé å ha et par referansepunkter langs omkretsen, så du er sikker på at høyden er lik overalt.

 

Guiden fortsetter lenger ned.

Start på å legge steinene til bålplassen

Start på å legge steinene til bålplassen

6: Legg steinene jevnt

Sett av litt tid til å få lagt steinene helt jevnt. Så lenge du ikke har strødd sand i fugene, kan du enkelt flytte rundt på steinene, så de danner et harmonisk mønster.

Tilretting av steinene til bålstedet

Tilretting av steinene til bålstedet

7: Stamp steinene på plass

Bruk en stamper til å banke steinene på plass. Husk å sjekke underveis at steinene ligger i vater.

Komprimer lagene og sørg for at de er i vater

Komprimer lagene og sørg for at de er i vater

8: Ferdigstill med fugesand

Fei fugesand ned mellom steinene, før du stamper dem en siste gang.

Fugesand kostes over heller/belegningsstein

Fugesand kostes over heller/belegningsstein

9: Stabiliser den innerste rekken med steiner

For å støtte den innerste sirkelen av belegningsstein kan du med fordel fylle hullet i midten halvveis opp med støpemix, som du stamper grundig.

Nå er bålplassen din klar til mange hyggelige kvelder i hagen.

Da var det fixet.

Kantsikring av belegningsstein

Kantsikring av belegningsstein

Bål i hagen - ta hensyn

Før opptenning

Unngå den verste røyken ved å sikre at veden er tørr nok. Det kan du måle med en fuktmåler, som gjerne skulle vise at veden har en fuktighet på under 18%. Dermed unngår du sviende øyne og du tar hensyn til naboene dine.

Et spann med vann

Sørg for å ha en stor bøtte med vann klar tett ved bålet, i tilfelle flammene får tak i noe tørt gress eller lignende.

Du kan trenge vannet når du skal slukke bålet.

Slukk bålet

For å slukke bålet ditt kan du helle vann på det, rote rundt i bålet og helle vann over det igjen. Fortsett på den måten til bålet er helt slukket og det ikke lenger ryker.

 

Kilder:

På skogbrannindeksen til Meteorologisk Institutt kan du se om det er fare for skogbrann der du bor.

https://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/dette-ma-du-vite-for-du-tenner-bal/

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710

Se flere fix det selv-filmer