Caramba 70 multiolje duospray 250 ml

Varenr.: 9045661

Caramba 70 multiolje duospray 250 ml

Varenr.: 9045661
 • Caramba 70 duospray inneholder en ny og forbedret sammensetning av den populære multioljen
 • Kan brukes til mange formål i husholdningen, i hagen og i verkstedet
 • Funksjoner: Løser opp rust, forhindrer rust, løsner skitt, smører metall- og elekstriske deler, polerer og beskytter rustfritt stål, stopper støy og forhindrer fuktighet
 • Med sprayrør for presis påføring
 • Innhold: 250 ml
69.00

Varebeskrivelse

Caramba 70 multiolje duospray 250 ml

Caramba 70 Duospray inneholder en ny og forbedret sammensetning av Carambas populære multiolje, som brukes til smøring og beskyttelse mot slitasje. Multioljen kan brukes til mange oppgaver i husholdningen, i hagen og i verkstedet samt til bilen og motorsykkelen. Denne forbedrede sammensetningen løsner rust og motvirker korrosjon enda bedre. I tillegg løsner og fjerner multioljen enkelt sterkt oljeholdige forurensninger, og den kan brukes på lakk og plast.

Caramba 70 multiolje er syre- og silikonfri, og den størkner ikke. Den har en behagelig duft og er sprøytesikker til -30° C. Den har et sprayrør så du kan påføre den presist. Inneholder ikke vann eller PFAS.

Bruksmuligheter:

 • Løser opp rust
 • Forhindrer rust
 • Løsner skitt
 • Smører metall- og elektriske deler
 • Polerer og beskytter rustfritt stål
 • Stopper støy
 • Forhindrer fuktighet

Produktdetaljer:

 • Innhold: 250 ml
 • Fri for syre og silikon
 • Inneholder ikke vann eller PFAS

Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png

Fare

H222-H229 Ytterst brannfarlig aerosol. Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarming.
H412 Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101 Hvis det er bruk for legehjelp, ta med beholderen eller etiketten. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. P251 Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. P211 Spray ikke mot åpen ild eller andre antennelseskilder. P261 Unngå å puste inn sprayen. P271 Bruk kun utendørs eller i et rom med god utlufting. P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse av innholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

Caramba logo