Akrylfugemasse hvit

Varenr.: 9038754

34,00/stk 121,43 pr. ltr
  • Pattex akrylfugemasse i hvit er en fleksibel fugemasse som kan brukes til fuging både inne og ute
  • Den egner seg godt til både gips, betong fliser og tre
  • Luktfri og kan overmales etter tørking
  • 280 ml

Pattex akrylfugemasse hvit 280 ml

Pattex akrylfugemasse brukes til fuging ved vinduer, dører og ved riving i blant annet murkverk. Den har en god festing på både faste og porøse overflater. Samtidig kan den også brukes på fuktige underlag. Pattex akrylfugemasse kan brukes både inne og ute.

Holder seg godt på for eksempel gips, betong, fliser og tre. Det er uegnet for ekspansjonsfuger og tungt belastede fuger. Akrylfugemassen er luktfritt og fleksibelt, og det kan males over etter tørking.

Denne utgaven er hvit og inneholdre 280 ml.

Arb. temp. +5°C til +40°C. Temp.. -20°C opp til +80°C. Tørketid ca. 0,5mm/24t.

 

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

Fare

Inneholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2- methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]. Kan utløse en allergisk reaksjon. Hvis det er bruk for legehjelp, medbring beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Spesifikasjoner

Innhold 280 ml
Type Akrylfugemasse
Farge Hvit
Merke Pattex