Airduster luftspray 400 ml - Autozone

Varenr.: 9052318

Airduster luftspray 400 ml - Autozone

Varenr.: 9052318
  • Autozone airduster luftspray til renggjøring av lite tilgjengelige områder
  • Kan brukes til bilens luftekanaler og instrumentpanel. Kan også brukes til tastatur og annen elektronikk
  • Med forlengerrør, kan man nå til steder som er lite tilgjengelige og steder hvor det kreves presisjon
  • Vend beholderen på hodet og bruk den som frysespray til at fjerne eks tyggegummi
  • Inneholder 400 ml
79.00

Varebeskrivelse

Airduster luftspray 400 ml - Autozone

Luftspray til rengjøring av lite tilgjengelige steder Autozone airduster luftspray, brukes til rengjøring på steder som er vanskelige å komme til som mn kan blåse luft i, og fjerner lett støv, smuss og skitt.
Kan brukes til bilens luftekanaler og instrumentpanel, men er også velegnet til tastaturer, ur og annen elektronikk. Det følger med et forlengerrør, så den kan brukes på områder som ellers er lite tilgjengelig, og på mindre områder hvor det kreves stor presisjon. Ved å vende beholderen på hodet, kan sprayen brukes som frysespray til å fjerne eks. tyggegummi.
 
Luftsprayen ristes grundig før bruk og sprayes i korte intervaller på stedet for å unngå kondensdannelse. Spray aldri i nærheten av åpen ild, direkte på ubeskyttet hud eller på elektronikk med spenning på. Inneholder 400 ml.
 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

   

Fare

Kan forårsake sløvhet eller svimmelhet
Ytterst brannfarlig aerosol
Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarming

Hvis det er bruk for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelsekilder. Røyking forbudt. Spray ikke mot åpen ild eller andre antennelsekilder. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for en temperatur som overstiger 50 °C/122°F.

AUTOZONE Logo

Dokumentasjon