Airconditionrens 150 ml - Autozone

Varenr.: 9052317

Airconditionrens 150 ml - Autozone

Varenr.: 9052317
  • Autozone airconditionrens til rensning av bilens airconditionanlegg
  • Fjerner effektivt bakterier og mugg i airconditionanlegget
  • Nøytraliserer ubehagelig lukt i anlegget og etterlader en frisk duft av sitrus
  • Den er lett å bruke og skader hverken bilens interiør eller etterlader flekker
  • Inneholder 150 ml
79.00

Varebeskrivelse

Airconditionsrens til bilens airconditionanlegg

Autozone airconditionsrens brukes til å rense bilens airconditionanlegg. Den fjerner effektivt bakterier og mugg i airconditionanlegget, og den nøytraliserer samtidig ubehagelig lukt i anlegget. Rensen dufter friskt av sitrus.

Airconditionsrensen er lett å bruke. Start først bilen og sett airconditionanlegget på full kraft. Still anlegget på re-sirkulering. Åpne alle ventilasjonskanaler på fullt og lukk alle vinduer. Flytt det forreste passasjersetet så lengt frem som mulig, og om mulig så tipp ryggsen på setet frem mot frontruten. Plasser beholderen i oppreist posisjon på en håndkle på gulvet bak forreste passasjersete slik at beholderens dyse peker inn mot midten av bilen. Trykk på triggeren til den sitter fast og sørg for å holde dysen vekk fra ansiktet. Gå ut av bilen, lukk døren og vent i 10 minutter til beholderen er tomt og rensen har sirkulert rundt i bilen.  Fjern beholderen fra bilen, og tørk vekk evt. rester på seter og vinduer med en tørr klut. Rensen skader ikke bilens interiør og etterlater ikke flekker.

Beholderen oppbevares stående, og inneholder 150 ml.

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

   

   

Fare

Ytterst brannfarlig aerosol
Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarming
Forårsaker hudirritasjon
Kan forårsake sløvhet eller svimmelhet

Hvis det er bruk for legehjelp, medbring beholder eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. Utslipp oppsamles. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for en temperatur som overstiger  50°C/122°F. Innhold/beholder kastes i henhold til lokale avfallsregulativer. 

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette lett kan gjøres. Fortsett skylling. 

Dokumentasjon