Pattex Plastic Padding Kjemisk tre 180 ml.

Varenr.: 9046348

179,00/stk 994,44 pr. ltr
  • Pattex Plastic Padding kjemisk tre er en 2-komponent spesialsparkel til reperasjon av tre
  • Den er trefarget og kan anvendes til mange forskjellige tresorter
  • Lett å skjære, forme og slipe og kan brukes både inne og ute
  • Herder på 10 minutter, og den krymper eller revner ikke
  • Inneholder 180 ml + 8 gram herder 

Pattex Plastic Padding kjemisk tre 180 ml

Pattex Plastic Padding kjemisk tre er en 2-komponent spesialsparkel til reparasjon av tre. Herderen finner du i lokket. Den er lett å skjære, forme og slipe, og den kan anvendes både inne og ute. Den hverken krymper eller revner, og den herder på bare 10 minutter.

Sparkelmassen er trefarget og kan brukes på flere forskjellige tresorter. Inneholder 180 ml + 8 gram herder.


Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.pnghttps://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.pnghttps://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png 

Fare

Brannfarlig væske og damp. Forårsaker hudirritasjon. Forårsaker alvrolig øyeirritasjon. Mistenkes å kunne skade ufødte barn. Forårasker organskader ved lengrevarende eller gjentakende eksponering. Hvis det er bruk for legehjelp, medbring beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking i nærheten er forbudt. Unngå inntrekking av damp. Bruk påkrevd personlige vernebriller. 

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask rikelig med vann. Ved vedvarende øyeirritation: Søk legehjelp. Søl og rester bortskaffesi overensstemmelse med de lokale myndigheters anvisning.

Plasticpadding_logo.jpg

Spesifikasjoner

Innhold 180 ml
Merke Plastic Padding
Farge Tre
Bruksområde Tre