Regionsjef

Du har det overordnede ansvaret for utvalgte butikkers salg, drift og HR. I samarbeid med butikksjefene skal du sørge for at butikkene oppnår de beste resultatene innen omsetning og inntjening. I tillegg ansette du butikksjefene, og følger opp utviklingen deres.