Trebeskyttelse heldekkende svart 10 l - Træfix

Varenr.: 9047280

200,00/stk 20,00 pr. ltr
 • Træfix heldekkende trebeskyttelse i fargen svart
 • Det er en oljebasert trebeskyttelse som er egnet for overflatebeskyttelse av eldre og slitt treverk
 • Trebeskyttelsen inneholder mugg- og sopphemmer som beskytter treet
 • Kan brukes på gavler, gjerder, planker og vinduer og ut- og innvendige dører
 • Inneholder 10 liter (rekker til ca. 60-100 m²) og har en holdbarhet opp til 5 år

Trefix heldekkende i svart 10 liter

Træfix heldekkende er en oljebasert trebeskyttelse egnet for eldre og slitte treverk. Denne er i fargen svart og den er egnet for fargeskift av treverket. Træfix er mye brukt for overflatebeskyttelse av utendørs treverk som gavler, gjerder og planker. Den inneholder mugg og mugghemmer som beskytter treet. Det er også egnet for vinduer og ytterdører på innsiden og utsiden. Trefix bør ikke brukes på vannrette treverk som gangarealer eller terrasser.

Det er 10 liter i bøtta, som kan rekker til ca. 60-100 m² totalt.

Produktdetaljer:

 • Farge: Svart 
 • Overmales: etter 24 timer
 • Rekkeevne: 6-10 m² pr liter
 • Tørketid: 3-4 timer
 • Holdbarhet opptil 5 år
 • 10 liter i bøtta


Hvis du trenger en annen farge eller gjennomsiktig trebeskyttelse, finner du hele vårt sortiment av trebeskyttelse her.


Vær oppmerksom på:
Skadelig for vannlevende organismer med langvarige effekter (H412) Oppbevares utilgjengelig for barn (P102). Hvis legehjelp er nødvendig, ta med beholderen eller etiketten (P101). Unngå utslipp til miljøet (P273), Kast innhold / beholder i samsvar med alle lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter (P501) Inneholder 2-butanonoksim, metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebacat og bis (1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebacat. Kan forårsake allergisk reaksjon. Gjentatt kontakt kan føre til tørr eller irritert hud.

Spesifikasjoner

Innhold liter 10 liter
Tørketid 3-4 timer
Dekkeevne m2 pr. liter 6-10 m²
Dekkende/transparent Dekkende
Farge Sort
Merke Træfix