Ruterens 400 ml

Varenr.: 9052312

49,00/stk 122,50 pr. ltr
  • Autozone ruterens brukes til rengjøring av bilens ruter og speil 
  • Brukes inn- og utvendig
  • Fjerner smuss, fett, insekter, nikotinrester og trafikkfilm
  • Inneholder 400 ml 

Ruterens til bilens ruter inne og ute - Autozone

Autozone ruterens fjerner effektivt smuss, fett, insekter, nikotinrester og trafikkfilm fra bilens ruter og speil. Den kan brukes både innvendig og utvendig på rutene, og ruterensen etterlater overflaten ren og uten striper.

Det er lett å bruke Autozone ruterens. Skal den brukes ute, skal overflaten skylles grundig, slik at sand og løst smuss er borte. Ellers brukes ruterensen på samme måte som inne i bilen: Beholderen ristes og ruterensen sprayes direkte på overflaten i et jevnt lag. Tørk etterpå med en ren, tørr klut eller en papirserviett. Behandlingen gjentas hvis nødvendig.

Inneholder 400 ml. 

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

Fare

Ytterst brannfarlig aerosol
Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarming.

Hvis det er bruk for legehjelp, medbring beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Spray  ikke mot åpen ild eller andre antenningskilder. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for en temperatur som overstiger 50 °C/122°F. 

AUTOZONE Logo.jpg