Pattex montasjelim PL300 hvit 300 ml

Varenr.: 9028468

100,00/stk 333,33 pr. ltr
  • Pattex montasjelim PL300 Total Fix er et effektivt montasjelim som kan brukes til mange formål og er et alternativ til spiker og skruer
  • Det limer umiddelbart, har en høy styrke og kan brukes til mange forskjellige materialer
  • Etterlater en elastisk og vanntett fuge som kan males over
  • Kan brukes både inne og ute
  • Det er hvitt og inneholder 300 ml

Pattex montasjelim PL300 hvit 300 ml

Pattex PL300 Total Fix er et virkelig effektivt montasjelim som kan brukes til mange formål og er et godt alternativ til spiker, skruer og plugger. Bruk det f.eks. til oppsetting av speil eller lignende. Det limer med det samme og har en høy styrke. Det kan brukes på både kalde og fuktige overflater, samt porøse og harde materialer. Det kan herde under vann og etterlader en elastisk fuge som kan males over. Limet er vanntett og kan brukes både inne og ute. 

Det kan også brukes til tetting. 

Montasjelimet er hvitt og tuben inneholder 300 ml.

 


Vær oppmerksom på:

EUH212 Advarsel! Det kan danne seg farlig respirabelt støv ved bruk. Unngå innånding av støv.
Inneholder: Vinyltrimethoxysilan. Kan utløse allergisk reaksjon. 
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P101 Hvis det er bruk for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, hud eller tøy.

Pattex logo_1.jpg

Spesifikasjoner

Innhold 300 ml
Type Montasjelim
Merke Pattex